Giới thiệu VietEnter

Thông tin chung

 • Sản xuất, phân phối website, phần mềm
 • Hỗ trợ giải pháp công nghệ
  • Hệ thống ứng dụng
  • Giải pháp công nghệ
  • Đề xuất và thi công
  • Cung ứng các sản phẩm
  • Các giải pháp quảng cáo, tiếp thị

Các sản phẩm thông dụng

 • Thiết kế website
 • Cung cấp phần mềm
 • Thiết kế, cung cấp, tư vấn:
  • E-comerce: hệ thống mua bán, thanh toán online
   • Giải pháp marketing
    • SEO
    • Email marketing
    • Affiliate marketing
    • Sms marketing
   • Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng
   • Giải pháp thanh toán, vận chuyển online
   • Chăm sóc nội dung website
  • Manager: hệ thống quản lý
   • ERP (giải pháp tiên tiến quản lý nguồn lực doanh nghiệp)
    • Doanh thu
    • Kho hàng
    • Nhân viên
    • Khách hàng
    • Công việc
    • [...]
Liên Hệ